Promodag Kanaria 6/7 oktober 2018

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Beste vogelvrienden:

In aug hebben wij middels onze nieuwsbrief dd 27 aug U op de hoogte gesteld van de te houden promodag  Kanaria 6/7 okt 2018.

openingstijden :zaterdag 09.30 – 17.00 zondag  12.00 – 17.00

 Op zaterdag 6 okt zal er een open keuring plaats vinden waarbij een IEDER WELKOM is. De keuring zal verzorgd worden door twee keurmeesters van de NBvV.

Locatie : Tuincentrum Den Helder – Texelstroomlaan 1 -1784 EA Den Helder

 Verder zullen onze leden diverse vogels aan het publiek tonen.

 Verdere byzonderheden staan vermeld op onze poster deze is te downloaden middels de tab- media-downloads -clubblad

Tot ziens op 6/7 okt

Bestuur Kanaria en direktie Tuincentrum Den Helder

Geef een reactie