Over Ons

VV KANARIA is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), district Noord Holland onder afdelings code H12 en is op 10 october 1935 opgericht.

We hebben als “VV KANARIA” de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij in de ruimste zin des woords.
  • Het behartigen van de belangen van de leden.
  • Het geven van voorlichting op het gebied van het op verantwoorde wijze houden en kweken van vogels.

VV KANARIA heeft als motto: Wij zijn Voor elkaar en Niet tegen elkaar en wij beleven de vogelliefhebberij Met elkaar !

 Clubavonden

Op elke tweede dinsdag van de maand worden clubavonden gehouden bij de Volkstuinen Texelstroom aan de Texelstroomlaan 3 te den Helder.
Op deze avonden worden naast het gezellig onder elkaar zijn, ervaringen uitgewisseld en het bekende vogelpraatje gehouden. Ook worden er vaak op zulke avonden foto’s, dia’s en/of films vertoond of gastsprekers uitgenodigd.

Tentoonstellingen

Jaarlijks organiseren wij als vereniging de onderlinge tentoonstelling. Op deze tentoonstelling kunnen de leden hun vogels showen en het publiek kennis laten maken met de vele boeiende aspecten van de vogelhobby zoals kleur-, vorm- en postuurkanaries, tropen, zebravinken, japansemeeuwen, parkieten, agaporniden, papegaaien , kwartels en alle soorten bastaarden. De vogels worden op deze tentoonstelling gekeurd door keurmeesters.
Er worden ook prijzen zoals het bondskruis en de bondsmedaille (door de NBvV) en de kampioenswisselbeker (door de vereniging) beschikbaar gesteld.
De vereniging beschikt over eigen tentoonstellings materiaal voor de vogelshow.
Dit materiaal bestaat oa uit : TT stellingen leestafels -TL-verlichting, grote en kleine TT kooien, uitvangkooi, volliere etc.

Clubblad

De Leden ontvangen maandelijks het kleurrijke blad “Onze Vogels” van de NBvV.
Ons eigen clubblad wordt elke maand uitgegeven, hierin vindt U het laatste clubnieuws en informatie voor en door de leden..
Wilt U nog meer informatie over onze vereniging, schroom niet U bent van harte welkom op onze clubavonden welke gehouden worden op elke 2e dinsdag van de maand bij de Volkstuinen Texelstroom aan de Texelstroomlaan 3 den Helder.
Email : info@kanaria-denhelder.nl