Lid Worden

Heeft u interesse in de vogelhobby,en wilt U lid worden van “VV KANARIA Den Helder en Omstreken”? U betaalt dan eenmalig het inschrijfgeld en U ontvangt van de penningmeester een acceptgiro met het verschuldigde bedrag.

De contributie bedraagt voor in Nederland wonende leden :

  • Inschrijfgeld : €1,25
  • Jeugdlid (tot 17  jaar) : €15,00
  • Volwassen lid : €30,00
  • B-lid (reeds lid van de NBvV) : €17,50
  • Donateurs : €10,00

 

Wat krijgt U hiervoor

U ontvangt iedere maand het bondsblad “Onze Vogels” met daarin alles over onze hobby met heel veel informatie en prachtige verhalen en foto’s. Donateurs ontvangen dit blad niet.

Verder ontvangt U elke maand muv de maanden tijdens de zomerstop ons clubblad met daarin het laatste verenigingsnieuws en informatie van en door de leden.

Onze clubavonden worden iedere 2e dinsdag van de maand muv de maanden tijdens de zomerstop gehouden. Op deze avonden worden naast het gezellig onder elkaar zijn, ervaringen uitgewisseld en het bekende vogelpraatje gehouden. Ook worden er vaak op zulke avonden foto’s, dia’s en/of films vertoond of gastsprekers uitgenodigd en worden er lezingen gehouden.

Wij organiseren ook ieder jaar een onderlinge tentoonstelling. Op deze show kunt U uw gekweekte trots laten keuren en bewonderen en wellicht wint U eens het felbegeerde “Bondskruis” van de N.B.v.V.

Onze clubavonden worden gehouden bij de Volkstuinen Texelstroom texelstroomlaan 3 Den Helder.

Voor al uw vragen en/of een inschrijfformulier kunt u terecht bij de secretaris of de penningmeester (zie contact menu).