Overlijden trouw lid Kanaria Rudolf Wolfgang

  • rouw-advertentie-r-wolfgang

Op 22 maart jl is ons trouw lid Rudolf Wolfgang ons komen te ontvallen.

rouw-advertentie-r-wolfgang

Rudolf was vanaf 01 oct 1982 lid van onze vereniging. Ondanks dat hij al jaren niet meer meedeed aan tentoonstellingen, was hij  altijd  een trouwe en geinterresseerde bezoeker van onze onderlinge tentoonstellingen, Jaren lang is hij met enorm veel plezier met zijn vogels bezig geweest. Door diverse omstandigheden, heeft hij zijn hobby uiteindelijk moeten opgeven. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies !

Geef een reactie